Ewidencja niepublicznych placówek

Informacje dotyczące wpisu do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego

Szczegóły oraz druki dotyczące wpisu do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego znajdują się na stronie  www.oswiatakamienkrajenski.pl

Informacje

Rejestr zmian