Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-02-16 11:27:07 Ewidencja niepublicznych placówek Informacje dotyczące wpisu do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego Szczegóły oraz druki dotyczące wpisu do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego znajdują się na stronie  www.oswiatakamienkrajenski.pl Szczegóły
2 2018-02-16 11:23:11 Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Informacje o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  Szczegóły oraz druki dotyczące ubiegania się o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników znajdują się na stronie www.oswiatakamienkrajenski.pl Szczegóły
3 2018-02-16 11:17:36 Stypendia szkolne i zasiłki szkolne Informacje dotyczące ubiegania się o stypendia i zasiłki szkolne Szczegóły oraz druki dotyczące ubiegania się o stypendia szkolne i zasiłki szkolne  znajdują się na stronie www.oswiatakamienkrajenski.pl   Szczegóły
4 2018-02-16 10:48:02 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2018 r. Szczegóły
5 2017-08-29 14:52:29 Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński e-mail: Szczegóły
« »