Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacje o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 Szczegóły oraz druki dotyczące ubiegania się o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników znajdują się na stronie www.oswiatakamienkrajenski.pl

Informacje

Rejestr zmian