Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim

Plac Odrodzenia 3
89-430 Kamień Krajeński
e-mail: mgzuo_kamienkrajenski[at]op[dot]pl
http://oswiatakamienkrajenski.pl

Sekretariat
tel. (52) 389 45 36
e-mail: sekretariat_mgzuo[at]op[dot]pl

Dyrektor MGZUO
tel. (52) 389 45 37, (52) 388 71 66
e-mail: dyrektor_mgzuo[at]op[dot]pl

Finanse i księgowość
tel. (52) 389 45 19,  (52) 388 61 97
e-mail: ksiegowosc_mgzuo[at]op[dot]pl
e-mail: 
place_mgzuo[at]op[dot]pl

Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim czynny jest we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy:

poniedziałek, środa i czwartek w godz. od 7:30 do 15:30,

wtorek w godz. od 7:30 do 17:00,

oraz w piątek w godz. od 7:30 do 14:00.

Szanowni Państwo!

Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.) nakładają na nasz urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego – „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, o czym mówi art. 13 ust. 1 i 2 ustawy. Jeżeli informacja publiczna nie może być jednak udostępniona w tym terminie

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Zgodnie z art. 6 pkt 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega „treść i postać dokumentów urzędowych”.

W Biuletynie Informacji Publicznej MGZUO w  Kamieniu Krajeńskim udostępniana jest treść dokumentów urzędowych, a w miarę możliwości także postać. Interesant ma możliwość wglądu do oryginalnych dokumentów, których treść zamieszczono w BIP-ie na miejscu, w sekretariacie MGZUO w Kamieniu Krajeńskim oraz w sekretariatach placówek oświatowych

Wszelkie uwagi techniczne oraz merytoryczne prosimy zgłaszać administratorowi biuletynu tel. (52) 389 45 41, email: informatyk2 @ um.kamienkr.pl .

 Serdecznie zapraszamy do korzystania ze stron BIP MGZUO w Kamieniu Krajeńskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>